produkter / kemtekniska produkter / vätskor-för-metallb / återcirkulerande bearbetningsmedel / 372

PRODUKTINFORMATION
OPTICOOL 372 är en stark , universiell, vatten blandbar metallbearbetningsvätska. Den är idealisk
där smörjförmågan i gränsytan mellan verktyg/arbetsstycken är viktig. 372 kan användas på väldigt många metallbearbetningsoperationer. När 372 blandas med vatten bildas en stabil emulsion som är nödvändig för krävande bearbetningsoperationer. OPTICOOL 372 förbättrar produktiviteten genom att minska bearbetningstiden för metaller, förbättrar arbetsmiljön och ökar verktygens livslängd.372 är kostnadseffektiv, har korrosionshämmande egenskaper, samt innehåller tillsatser för att klara extrema tryck och hårt vatten.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Brotschning
 • Fräsning
 • Djupborrning
 • Svarvning
 • Upprymning
 • Slipning
 • Sågning
 • Stansning
 • Gängskärning
 • Kalldragning
 • Fingängning

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se