BOXPACKNING FÖR ROTERANDE UTRUSTNING OCH VENTILER / 370

PRODUKTINFORMATION
CHESTERTON 370 är tillverkat av högsta kvalitet kolgarn. 370 är en låsflätad konstruktion med partiklar av ren grafit, specialolja och molybdendisulfid vilket verkar som långtidssmörj- och blockeringsmedel. Dessa exklusiva egenskaper gör att CHESTERTON 370 är lämplig för användning där PTFEimpregnerade packningar misslyckas beroende på varmgång, glasering samt förlust av smörjmedel vilket är deras svaghet. Detta lågfriktionskolgarn är i sig själv ovanligt kapabel i en icke oxiderande omgivning.
Med dessa egenskaper kan du eleminera risken för bränd packning och minska axelslitaget. 370 är den första verkliga ersättningen för konventionella packningar i applikationer där enklare installation, lägre driftskostnader, kontrollerat läckage och minimalt slitage på axeln är avgörande faktorer.

TEKNISK DATA
Max temperatur 315 Grader Celsius (Ånga)
Kemisk motståndskraft PH 0-14
Max tryck 35 bar
Max axelhastighet 18 m/s

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se