produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 365

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® Rostskyddande sköljmedel är en tillsats för sköljvattnet som används efter avfettning med vattenbaserade rengöringsmedel.

Vid 10% koncentration skyddar det detaljer och utrustning i upp till 30 dagar vid en relativ luftfuktighet av 90%.* Rostfläckar på järnhaltiga metaller förhindras under tillverkningstiden och vid stillestånd i produktionen.

Rostskyddande sköljmedel kan användas tillsammans med alla vattenbaserade avfettningsmedel, men för att uppnå bästa resultat skall detaljerna sköljas innan de sänks ner i
sköljmedlet.

*För skydd under längre tid använd Fuktskydd 775 eller 740 Extra kraftigt rostskydd.

TEKNISK DATA
pH 8,8
Färg Bärnstensgul
Lukt Mild aminlukt
Densitet 1,04 kg/l
Lämplig koncentration i vatten 8-12%
Skyddar vid
90% relativ fuktighet 30 dagar

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se