produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 360

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 360 Fosfatfritt rengoringsmedel är ett kraftfullt industriellt rengöringsmedel avsett för rengöring av hårda ytor i miljökänsliga områden.

Chesterton 360 Fosfatfritt rengoringsmedel är koncentrerat. Det tränger in, lyfter, emulgerar och löser upp smuts, olja, fett, mögel och andra typer av föroreningar från olika typer av
hårda ytor.
Det är en mångsidig produkt med hundratals användningsområden inom det industriella och marina området. Typisk användning är; rengöring av industri och institutionsgolv, väggar,
toaletter, bordsytor, maskiner, vinylplattor, betong, skyltar, kontorsutrustning, maskiner, detaljer under tillverkning, utrustning för livsmedelshantering, huvar, maskinverktyg, golvrännor,
fartygsdäck, skrov och slag.

Användning av 360 Fosfatfritt rengoringsmedel kräver ingen speciell utrustning; spruta bara på och skölj bort mögel, rost och svamp från de flesta hårda ytor*.

Chesterton 360 Fosfatfritt rengoringsmedel är godkänt av Jordbruksdepartementet i USA (USDA). Det kan användas för att rengöra utrustning för livsmedelshantering i samtliga statligt inspekterade kött- och fjäderfäindustrier.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Utseende Genomskinlig, blågrön
pH (koncentrerad) 13,1
Flampunkt Ingen
Löslighet i vatten Fullständig
Densistet 1100 kg/m3
Specifik vikt 1,1 kg/l
Frys/tiningsstabilitet Klarar 6 cykler

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se