produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / gäng - fläns - ventiltätning / 3500

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 3500 Valvelon® är ett tjockt tätningsmedel av ren PTFE som inte hårdnar och kan användas som ventil- eller flänspackning. Produkten har en unik konstruktion som gör att den
kläms ut i alla riktningar, fyller ut porer och anpassar sig efter ytan när den installeras i en ventil eller fläns. Produkten har en flerskiktsstruktur som gör att den klarar ett tryck på upp till 35 kg/cm2 utan att pressas ut.

Chesterton 3500 Valvelon kan användas direkt ur förpackningen. Linda bara av den och skär av önskad längd. Produkten eliminerar behovet av diverse tätningar och planpackningar och sänker kostnaderna för lagerhållningen.

Produkten innehåller inga ytsmörjmedel eller kemiska fyllnadsmedel och har därför obegränsad hållbarhet.
Produkten kan användas inom ett brett temperaturområde och med nästan alla kemikalier. Hårdnar inte med tiden utan förblir mjuk och flexibel.

TEKNISK DATA
Form Fast, sammanvävd PTFE
Kulör Vit
Temperaturområde -240 °C till 260 °C

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Permanent packning för små ventiler och planpackningsmaterial för flänstätning.
Chesterton 3500 Valvelon kan användas med ånga, saltvatten, luft, kylmedel, svavelsyra, saltsyra, salpetersyra, kromsyra, natriumhydroxid, kaliumhydroxid, fotogen, bensin, perkloretylen, väte, ammoniak, fluorerade lösningsmedel, klor, propan, butan, kväve och
de flesta ämnen som har ett pH-värde mellan 0 till 14. Används ej med syre i flytande form eller gasform, smält alkalimetall och vissa sällsynta halogenföreningar

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se