produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Syra baserande /346

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® ETS Cleaner 346 är ett koncentrerat, syrabaserat flytande rengöringsmedel med en metallskyddande inhibator. Det är speciellt sammansatt för att avlägsna oorganisk smuts och beläggningar såsom avlagringar förorsakade av hårt vatten och
rost inom en mängd olika områden.

Genom att variera koncentrationen kan produkten lätt användas från rengöring av kokare till rengöring av varuhusgolv och på ytor från betong till metall.

Vid spädning 1:4 kan ETS Cleaner 346 effektivt etsa betongytor för att ge maximal vidhäftning åt Chesterton® 411 Uretanfärg
eller andra färger. Samma spädning tar snabbt bort rost eller missfärgningar av alger på betongbyggnader, trottoarer,
uteplatser, byggnadsverk etc. Produkten avlägsnar snabbt cementbeläggningar från byggnadsutrustningar, fordon,
gjutformar, konstruktionsstål och verktyg.

I slutna system kan 346 användas för att avlägsna beläggningar orsakade av hårt vatten, kalk, pannsten och korrosion. Produkten kan användas för att rengöra tuber till ångpannor så att högsta
verkningsgrad återställs för att spara dyrbart bränsle. Endast en liten mängd med beläggningar i en ångpanna kan ge så mycket som 16% högre bränsleförbrukning enligt U.S. Bureau of
Mines. Denna typ av ökad bränsleförbrukning kan elimineras genom att använda ETS Cleaner 346.

Till skillnad från andra syrabaserade rengöringsmedel, angriper inte produkten grundkonstruktionen av betong eller metall
och inte heller några andra närliggande metaller. Däremot innehåller denna högkvalitativa sammansättning en selektivt
metallskyddande syrainhibator som skyddar dessa ytor mot angrepp*.

TEKNISK DATA
Utseende Ljusgul
Form Flyande
Bas saltsyra
Specifik vikt 1,15
Löslighet i vatten Fullständig
Flampunkt Ingen
 

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 
Etsar betong före grundning och målning av väggar och golv; tar bort föroreningar, rost och alger från byggnader och gångbanor av betong; avlägsnar cementavlagringar på gjutformar för betong, fordon, verktyg och annan byggnadsutrustning; löser upp avlagringar förorsakade av hårt vatten, kalk, pannsten och korrosion i ångpannor, luftkonditioneringar och kylanläggningar, kondensorer och cirkulationssystem; tar bort beläggningar på mangelrullar och liknande utrustning inom textilindustrin.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se