produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 235

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 235 SSC är ett koncentrerat högalkaliskt flytande avfettningsmedel som snabbt och effektivt tränger igenom fett och smuts. Produkten kan spädas efter behov för att passa alla typer av rengöring.

Chesterton 235 SSC avlägsnar fett, olja, skärvätskor och andra kraftiga industriföroreningar från detaljer och utrustning vid tillverkning samt från hårda ytor såsom betonggolv, murade
väggar, borriggar, motorblock, järnvägsutrustning, byggnadsutrustning och utrustning för papperstillverkning. Tillsammans med ånga tränger det igenom många föroreningar som normalt
kräver en lösningsbaserad produkt.

Produkten blandar sig lätt med vatten och ger inga olösta rester. Det är biologiskt nedbrytbart och innehåller inga fosfater som medför förorening av vattendrag.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Färg Gul
pH 13,6
Flampunkt Ingen

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Använd Chesterton 235 SSC på alla hårda ytor inklusive betong, murade ytor, utrustning för papperstillverkning, maskiner och utrustning av alla typer. Skall ej användas på aluminium

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se