produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 218

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 218 HDP är ett av de kraftfullaste icke skummande flytande avfettningsmedel som finns på marknaden idag. Utvecklat för att övervinna följande typiska problem som förekommer vid användning av icke skummande rengöringsmedel:

 • Dimbildning
 • Irritation i andningsvägar
 • Svårt att applicera
 • Starkt frätande och högt innehåll av fosfat
 • Ofullständig upplösning


Avfettningsmedlet är i flytande form som förenklar hanteringen och eliminerar irritation på andningsvägar och hud som annars ofta orsakas av damm från pulver. De överlägsna ytaktiva substanserna i 218 HDP ger bättre sköljförmåga än pulverrengöringsmedel, detta eliminerar
fläckbildning från kvarvarande rengöringsmedel.

Denna produkt är fullständigt löslig i vatten och orsakar därför ingen igensättning i rörledningar orsakade av ofullständig upplösningsförmåga, som ofta förekommer vid pulverprodukter.

Chesterton 218 HDP är särskilt avsett för svåra avfettningsapplikationer vid tvättning i tvättboxar och tunneltvättar där skumbildning är oönskad. Produkten kan även användas i golvtvättmaskiner där skummande rengöringsmedel kan orsaka problem och kräva tillsats av
antiskummedel.

Dessutom, uppvisar 218 HDP utmärkt emulgeringsförmåga på fri olja. Emulgeringsförmågan är viktig eftersom de flesta spruttvättmaskiner suger rengöringslösningen från nedre tredjedelen av behållaren. Ju snabbare oljan fördelas och flyter upp till ytan för att skummas bort, desto mindre olja följer med tillbaka till detaljerna som skall rengöras.

Chesterton 218 HDP kan användas för att avlägsna kraftigt fett, olja, vax, löst sittande färg och andra svåra föroreningar från hårda ytor. Rengöringseffekten hos denna produkt kan förstärkas med mekanisk påverkan och genom att höja temperaturen. Chesterton 218 HDP kan effektivt
användas vid temperaturer upp till 82°C. Detta är det avfettningsmedel som skall användas när miljörestriktionerna är lika svåra som det fett och den olja som skall avlägsnas.

TEKNISK DATA
Utseende Färglös vätska, lätt mjölkig
Flampunkt Ingen
Löslighet i vatten Fullständig
Frys-, tiningsstabilitet Klarar sex cykler
pH 13,7
Specifik vikt 1,04
Skumningsnivå Mycket låg

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Tvättboxar
 • Tunneltvättar
 • Golvtvättmaskiner
 • Högtryckstvättar
 • Ångrengöring
 • Alla avfettningsapplikationer där det inte får bildas skum

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se