produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 217

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 217 Högtryckstvätt representerar den nyaste teknologinför rengöring med högtryckstvättar.

Produkten är särskilt lämplig för slutna högtryckstvättar med flöden upp till 757 l/minut och tryck upp till 27,5 bar. Till och med under dessa förhållanden uppstår praktiskt taget ingen skumning.
Det uppstår inga problem vid efterföljande ytbehandling eftersom
produkten inte har några antiskumtillsatser innehållande silikon.

Chesterton 217 Högtryckstvätt är säker för både personal och miljö. Den är biologiskt nedbrytbar och har ett måttligt högt pH. Produkten innehåller inga farliga alkalier, fosfater eller giftiga
lösningsmedel som har skadliga effekter på arbetarnas hälsa och miljön. Rengöringsmedlet innehåller inget EDTA
som ibland kan samverka med de kemikalier som används i reningsverken.

Eftersom Chesterton 217 Högtryckstvätt är en koncentrerad vätska
elimineras problem med dammbildning som förekommer vid rengöringsmedel i pulverform, därför behöver inga
andningsskydd mot damm användas. Chesterton 217 Högtryckstvätt kan spädas ut kraftigt och ger mer för
pengarna i jämförelse med andra typer av rengöringsmedel avsedda för högtryckstvättning.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Lukt Svag
PH 11,8
Specifik vikt 1,02
Frys/tining klarar sex cykler
Färg Blå
Löslighet i vatten Obegränsad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används till utrustningar för högtryckstvättning och till andra
rengöringsmetoder där skumning inte får förekomma

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se