BOXPACKNING FÖR ROTERANDE UTRUSTNING OCH VENTILER / 1760

PRODUKTINFORMATION
CHESTERTON 1760 pumppackning för höga hastigheter. Används till vatten, ånga, blekmedel, lösningsmedel, syror och alkalier upp till 260 Grader Celsius.
1760 är en unik packning bestående av ett PTFE-garn som är insmort med kollodiala grafitpartiklar. Den färdiga packningen är ytterligare behandlad med en speciell silikon- och vaxsammansättning för snabb inkörning.
Detta är en packning avsedd för användning i kemiska applikationer med PH från 0-14. 1760 kan användas i applikationer med svartlut och samtliga kemiska pumpapplikationer med undantag för oleum, rykande salpetersyra, kungsvatten, fluor och andra starkt oxiderande medel.

TEKNISK DATA
Max temperatur 260 Grader Celsius
Kemisk motståndskraft PH 0-14
Max axelhastighet 18 m/s

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se