BOXPACKNING FÖR ROTERANDE UTRUSTNING OCH VENTILER / 1730

PRODUKTINFORMATION
CHESTERTON 1730 Fiberpackning ger hög tillförlitlighet i de mest krävande applikationerna samtidigt som effektförbrukningen reduceras.
1730 har avsevärt mycket bättre prestanda jämfört med en ren PTFE fiberpackning. Den är mycket vanlig som standardpackning på pappersbruk.

TEKNISK DATA
Max temperatur 290 Grader Celsius
Kemisk motståndskraft PH 1-13
Max axelhastighet 10 m/s

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se