wh-service ab miljöpolicy

Miljöpolicyn är basen för ett företags miljöarbete, den klargör företagets inställning i miljöfrågor. Miljöpolicyn skall följas av samtliga anställda i företaget. Företagsledningen ansvarar för att policyn är förstådd och tillämpad av alla anställda i företaget.
Hela företaget omfattas av policyn.
 
Många av de varor och tjänster som vi tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö och driftsekonomi. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kunder, samarbetspartners och leverantörer hitta de ur miljösynpunkt bästa lösningarna.
 Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och övriga krav.
 
Det här skall vi uppnå genom att:

  • Göra samtliga anställda i företaget delaktiga i vårt miljöarbete.
  • Ständigt sträva efter att bli bättre.
  • Ställa tydliga miljökrav dels på leverantörer av varor och tjänster dels på övriga samarbetspartners.
  • Sträva efter att minska vår förbrukning av varor och tjänster som påverkar miljön.
  • Arbeta för ett miljöanpassat materialflöde genom företaget och förebygga oönskade utsläpp till naturen.
  • Begränsa kemikalieanvändningen och välja ur miljösynpunkt bästa möjliga kemikalier

Samtliga våra leverantörer som vi är auktoriserade för, är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Dessa är Siemens, WILO, Grundfos, Chesterton, Hansen och Benzler.
Därmed anser vi att kraven på rutiner som säkerhetsställer relevanta miljökrav för levererad utrustning, är uppfyllda

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se