wh-service ab kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy
Företagsledningen har formulerat en policy för att klargöra företagets inställning när det gäller kvalitetsfrågorna. Denna skall följas av samtliga anställda i företaget.
Företagsledningen ansvarar för att policyn är förstådd och tillämpad av alla anställda i företaget samt att de uppsatta kvalitetsmålen uppnås.

Policy
”WH Service AB skall förse sina kunder med produkter och tjänster av högsta möjliga kvalite.
Detta kan vi uppnå genom kostnadseffektiva reparationer och med produkter av hög kvalité, innovativt utvecklingsarbete, optimerad utrustning och produktkompetens i enlighet med kundernas anspråk. I förlängningen skall detta arbete kunna mätas i sänkta kostnader och ökad produktivitet för er som kund.”

 
Kvalitetsmål

  • Att WH Service AB levererar Rätt produkt i Rätt tid till Rätt pris.
  • Alla anställda skall sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.
  • Att varje uppdrag utförs med högsta möjliga kompetens
  • Att i första hand alltid utgå ifrån kundnyttan och den av kunden upplevda kvalitén.

 
Samtliga våra leverantörer som vi är auktoriserade för, är certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Dessa är Siemens, WILO, Grundfos, Chesterton, Hansen och Benzler.
Därmed anser vi att kraven på rutiner som säkerhetsställer relevanta kvalitetskrav för levererad utrustning, är uppfyllda.
 
Vår interna utveckling skall präglas av ett ständigt förbättringsarbete och en nyfikenhet att titta in i ny teknik. Detta medför att vi kan ligga långt framme när det gäller att erbjuda kunderna modern teknik till rätt kostnad.
 
Vår ledstjärna skall vara nöjda kunder!

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se