produkter / kemtekniska produkter /  underhållsanpassade produkter / Smörjpasta 

Klicka på bild

Information
Chesterton® Monteringspasta koppar är ett antikärv- och monteringssmörjmedel som klarar hög temperatur och extrema tryck. Dessa egenskaper erhålles med...

Klicka på bild

Information
Chesterton® 772 Premium monterings - pasta av nickel har formulerats med ultrarent råmaterial. 772 Premium monteringspasta av nickel uppfyller därmed de flesta...

Klicka på bild

Information
Chesterton® 783 ACR representerar den senaste generationen antikärvmedel. 783 ACR innehåller en egenutvecklad blandning av ultrafina oorganiska fasta...

Klicka på bild

Information
Chesterton 785 FG Monteringspasta Ultra är ett nytt antikärvmedel för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Medlet är en avancerad monterings- och...

Klicka på bild

Information
Chesterton 785 Monteringspasta Ultra representerar den senaste generationen antikärvmedel.
En utvald blandning av ultrafina, oorganiska fasta smörjmedel i en icke karboniserande, askfri...

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se