BOXPACKNING FÖR ROTERANDE UTRUSTNING OCH VENTILER / Kokeripackning

PRODUKTINFORMATION
CHESTERTON 477-1T är en kraftig men ändå formbar kolgarnspackning med kontinuerlig fyllning som är genomgående impregnerad med PTFE för att ge en packning som inte förorenar eller färgar av sig.
477-1T utvecklades för tuffa applikationer för papper och pappersmassaindustrin. Den är speciellt utvecklad för att användas till högtrycksmatare, för ångbasningskärl och applikationer som hanterar nötande slurry. Kombinationen av kolgarn och PTFE-dispersion ökar den kemiska motståndskraften hos 477-1T upp till kraftigt lut och syramedium.
477-1T fungerar också som en utmärkt botten- och antiextrusionsring i kombination med 1400R i roterande utrustningar. Denna kombination är idealisk när man vill reducera eller eliminera spolvattnet till packboxen.

TEKNISK DATA
Max temperatur 260 Grader Celsius
Kemisk motståndskraft PH 0-14 (utom kraftiga oxideringsmedel)
Max axelhastigeht 10 m/s
15 m/s vid användning som bottenring

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se