produkter / kemtekniska produkter / vätskor-för-metallb / återcirkulerande bearbetningsmedel / 970

PRODUKTINFORMATION
OPTICOOL 970 är högpresterande syntetiska vätskor som kräver lite underhåll. OPTICOOL 970 innehåller inget bor eller DEA och ger överlägsen smörjning, korrosionsskydd, klarar extrema tryck, härsknar inte och har god stabilitet mot hårt vatten. OPTICOOL 970 har ett brett användningsområde vid bearbetningsoperationer, från låga till höga hastigheter och rekommenderas för legerade stål, gjutjärn och extrema metaller. De goda värmeavledande egenskaperna medför mindre uppvärmning och bättre spånavgång, ger snabb kylning av verktyg och arbetsstycke och ger en längre livslängd på verktyg jämfört med konventionella oljeblandningar och halvsyntetiska skärvätskor.

TEKNISK DATA
Form Flytande koncentrat
Utseende 5% vatten Klar, grön
Löslighet i vatten Fullständig
Flampunkt Ingen
Frys/tinings stabilitet Godkänd
pH-koncentrat 9,5
pH 5% koncentration 9,2
Basvätska Syntetisk
Specifik vikt 1,107
Klorerade tillsatser % 0

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Fräsning Borrning
Svarvning Upprymning
Slipning Sågning
Stansning Gängskärning
Kalldragning Fingängning
Brotschning

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se