produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / Smörjpasta / 738

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 783 ACR representerar den senaste generationen antikärvmedel. 783 ACR innehåller en egenutvecklad blandning av ultrafina oorganiska fasta smörjmedel och kan användas under extremt svåra förhållanden med avseende på temperatur och tryck för att underlätta montering och demontering av gängade komponenter.

783ACR kan användas över ett stort temperaturområde. Medlet hårdnar inte om det används mellan -34°C och upp till 900°C.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Bultar, skruvar, pinnskruvar, rörgängor, pumphylsor och splines. Används inom kraftindustrin, textilindustrin, bagerier, gjuterier, stålverk, pannrum, oljeraffinaderier, marina applikationer, kemisk industri och bilindustri

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se