produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / 723/706 

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 723 Sprasolvo* är en snabbverkande penetrerande olja av hög kvalité som tränger in djupt och löser upp fastrostade muttrar, skruvar och kopplingar utan att skada omkringliggande gods.

Beroende på den utmärkta kapillärverkan kommer 723 Sprasolvo att nå oåtkomliga ställen som andra medel inte kommer åt. Lossningsmomentet minskas avsevärt eftersom denna produkt tränger igenom all rost, slagg eller korrosion och lösgör tjära, fett, smuts och avlagringar av kol och grafit.

De flesta penetrerande oljor på marknaden idag är avsedda för flerfaldiga funktioner som undanträngning av fukt, skydd mot korrosion, smörjning och slutligen, för att lossa fastrostade skruvar. Resultatet blir en kompromissprodukt.

Till skillnad från dessa andra produkter som ger sig ut för att passa till allting, är 723 Sprasolvo avsedd endast för en funktion; nämligen att ha bästa möjliga genomträngningsförmåga. Använd
Chesterton 723 Sprasolvo när en verkligt penetrerande olja krävs.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används vid rörläggning, på maskiner, truckar, rörledningar, rälsfordon, traktorer, kopplingar för ånga och gas, ventiler, pumpar, borrutrustningar, bilverkstäder och fartyg. Används överallt där rost, tjära, fett och smutsavlagringar på muttrar och skruvar försvårar demonteringen

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se