kemtekniska produkter / FETT / 633

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 633 Syntetiskt, korrosionsbeständigt fett mot extremt tryck med Moly är det fett som ska användas när behovet för smörjning är som mest krävande. Produkten är en “work-horse” till fett med enastående egenskaper att motstå extrema tryck samt nötningsbeständigt. Fettet har oöverträffad skjuvningsstabilitet, är temperaturoch korrosionsbeständigt.

I egenskap av ett vattenresistent fett av högsta kvalitet kommer 633-fettet inte att avlägsnas även i situationer av rigorösa vattenspolningsförhållanden. Chesterton 633 kan användas vid drift med ånga och direkt kontakt med vatten. Med en droppunkt på 288 °C kommer det inte att
smälta eller börja rinna ens vid hög hastighet eller under tung belastning, vilket konstaterats i samband med gruvdrift, metallbearbetning, vid verksamheter för framställning av stål, aluminium eller koppar.

633 SXCM är oöverträffat beträffande förmåga att kunna uppvisa förlängd livslängd som funktionellt lager, reducera antalet reparationer för utrustningen samt förbättra den driftsmässiga verkningsgraden hos fettsmord utrustning. Fettet är särskilt fördelaktigt där det förekommer exponering mot hög fuktighet, korrosionsbildande ångor såväl som chockbelastning eller vibration vilket förekommer i pappersmasseindustri, vid gruvdrift, kraftverk, stålfabrik och metallformande verksamhet.

Till dylika användningsområden hör smörjning av lager för matar- och pressvalsar, rullager för torkar och kalandrar eller glättvalsar, korrugeringsmaskiner och slitsverk, lager för fläktar och ventilatorer, transportlager för ugnar, kranar och mekaniska pressar.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Slidelement, gejder, glidlager och bussningar
  • Antifriktions-lager, rullager och kullager
  • Ugnsring, sko och valsar
  • Kopplingar, leder och kil- eller räfflade axlar
  • Utrustning för gruvdrift, off roadkörning/-verksamhet
  • Kranar, drag-ledningar
  • Smörjning av utrustning för järnväg: växlar och krökar

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se