kemtekniska produkter / FETT / 622

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® Vitt smörjfett 622 är baserat på ren mineralolja, innehåller en tillsats av PTFE och är lämpligt för tillämpningar som kräver rena, icke missfärgande smörjmedel godkända för livsmedelskontakt.
Detta är en förstklassig universal pro - dukt som uppfyller FDA-bestämmelserna nr 178.3570 och 177.1550 för användning i maskiner för livsmedels - produktion. Produkten har registrerats
av NSF som ett H1-smörjmedel och får därmed användas i federalt inspekterade anläggningar för produktion av kött och fjäderfäkött. Smörjmedlet har lång livslängd, hårdnar inte och spolas inte bort av vatten, ånga, livsmedels- eller fruktsafter.

Chesterton Vitt smörjfett 622 är helt lukt- och smakfritt och kan användas ihop med utrustning för livsmedels - produktion utan risk för förorening av de färdiga produkterna.

TEKNISK DATA
Färg Smörliknande, transparent vit
Konsistens, NLGI 2
Droppunkt (ASTM D 2265) 245 °C
Densitet 0,9 kg/l
Basoljans viskositet (ASTM 445)
vid 40 °C 100 cSt
vid 100 °C 12 cSt
LWI 95
Förtjockare Aluminiumkomplex
Drifttemperatur -23 till 170 °C
Penetration (ASTM D 217) 265-295
Fyrkuletest, förslitning (ASTM D 2266)
(Slitageytans diameter) 0,61 mm
Svetslast (ASTM D 2596) 250 kg
Belastningsindex (ASTM D 2596) 41
Beständighet mot vattenurspolning (ASTM D 1264)
vid 80 °C 2,45 %

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Ett rent universalfett med hög kvalitet och överlägsna egenskaper för smörjning
av glidytor, gejder, rörliga delar i pro duk - tionsutrustning för livsmedel, drycker, läke medel, textilier och andra processer som behandlar rena material eller för - pack ningar. Kan bl.a. användas med buteljeringsmaskiner, kartongfyllnings - maskiner, ventiler, kolvar, pumpar, fyll -
ningsutrustning för pasta och sås, band och valsar i transportörer, matnings - utrustning för frukt, kött pack nings mas - kiner och burktappningsmaskiner.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se