kemtekniska produkter / korrosionskontroll  / 415

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® Betongimpregnering 415 är en snabbinträngande beläggning med hög glans, som ger en polymertätning av ytan som den appliceras på. När den används på porösa ytor som
betonggolv, väggar, gångytor och byggnadskonstruktioner, reduceras dammbildning, nedbrytning och skador som beror på inverkan av väderleksförhållanden. Ytorna erhåller en
seg, vacker lyster som motstår de flesta kemikalier, vatten, olja och fett.
Chesterton Betongimpregnering 415 är resistent mot mögel och bakterier och ger ingen missfärgning vid åldring.
Chesterton Betongimpregnering 415 kan användas på nyutlagd betong som ett härdningsmembran. När ett lager är applicerat bildar det ett fuktgenomsläppligt membran som
begränsar vattenavdunstningen från ny betong. Den långsammare avdunstningshastigheten förlänger betongens härdningstid vilket bidrar till en starkare och jämnare betongstruktur.
Chesterton Betongimpregnering 415 är en lättanvänd beläggning för betongytor.
De flesta konventionella beläggningar kräver att betongytan skall neutraliseras med syraetsning innan den appliceras, detta är emellertid inte nödvändigt när Betongimpregnering 415 används. Ytan behöver enbart rengöras och avfettas innan den beläggs. Under de flesta miljömässiga förhållanden är beläggningen torr och färdig för trafik efter 3-4 timmar.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Färg Ljus ambrafärgad
Specifik vikt 0,9
Viskositet vid 25°C 30-50 cps
Täckförmåga:
Gammal betong:
Slät, måttligt sugande 7,5 m2/l
Grov, kraftigt sugande 2,5 m2/l
Ny betong:
Slät yta 7,5-11 m2/l
Medelgrov yta 6-8,5 m2/l
Grov yta 5-7,5 m2/l
Torktid vid 21°C Klibbfri: 15 minuter
Nästa skikt kan beläggas efter 3-4 timmar

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används på betong som härdningsmembran på nyutlagd betong, som en polymerimpregnering för att reducera dammbildning, nedbrytning och väderpåverkan på all betong, cementblock, gips, betongmosaik, tegel, sten och andra murade ytor; används på golv, väggar, byggnader, broar, trottoarer och andra ytor.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se