produkter / kemtekniska produkter / vätskor-för-metallb /
skär och gängvätskor / 388

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 388 Syntetisk gängvätskär en högprestanda syntetisk skärvätska för metall. Den har lika goda egenskaper som konventionella petroleum och lösningsbaserade vätskor men eliminerar de risker som normalt förknippas med dessa traditionella produkter. Den överlägsna smörjförmågan hos en syntetisk vätska, kombinerad med maximal värmeavledningsförmåga vid
skjuvningsplanet, ger en produkt som förlänger livslängden på verktyg och kyler gängtapparna vilket medger en snabb bearbetning.
Chesterton 388 är effektivt vid alla gängningsoperationer för hand eller vid automatgängning och kan användas till en mängd olika krävande metallbearbetningsoperationer, inklusive
aluminium. Måttriktig och exakt gängskärning ger utmärkt gängkvalitet. Idealisk för torrtätande gängor och hydraulkopplingar för höga tryck.
Eftersom det inte förekommer klorin eller svavel i denna produkt kan rostfritt stål bearbetas utan risk för sprickbildning. Chesterton 388 är skonsamt för användare och miljö. Den är biologiskt nedbrytbar, ej brandfarlig och saknar i det närmaste lukt. Syntetisk gängvätska
avger ingen rök, dimma eller ångor vid användning. Resultatet blir en renare och säkrare arbetsmiljö. Ett i det närmaste neutralt pH-värde minskar den potentiella risken för hudirritation och avfettning av huden som vanligen orsakas vid användning av skärvätskor baserade på organiska lösningsmedel.

TEKNISK DATA
Form flytande
Utseende klar, gul färg
Lukt nästan ingen lukt
Densitet, pounds/u.s.Gallon 8,4
Specifik vikt 1,01
Flampunkt ingen
Fryspunkt -1° C
PH 8,2
Biologisk nedbrytbarhet 87 – 92 % efter 28 dagar
Smörjförmåga, ASTM D 3233
Brottlast, max-kg 1202
Slutmoment Nm 5,80
Gängningseffektivitet
(jämfört med petroleumskärvätskor) 106%

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Arbetsoperationer
 • Gängning
 • Ursvarvning
 • Brotschning
 • Gängskärning
 • Borrning
 • Svarvning
 • Metaller*
 • Rostfritt stål
 • Aluminium
 • Mässing
 • Brons
 • Gjutjärn
 • Höglegerade stål
 • Koppar
 • Kolstål
 • Titan
 • Monel**
 • Hastelloy

* Skall ej användas till magnesium eller magnesiumlegeringar. 

 Av Haynes International registrerat varumärke.
** Registrerat varumärke av företag tillhörande incofamiljen

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se