produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Syra baserande /338

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® Rostborttagare 338 är ett överlägset syrabaserat rostborttagnings och konditioneringssystem för alla material som är utsatta för oxidation som järnhaltiga metaller, aluminium, koppar, rostfritt stål och zink.

Genom att använda en lämplig blandning av syror, rengörings- och
konditioneringsmedel får Rostborttagare 338 egenskaper som gör att den inte bara kryper in under och avlägsnar rost och korrosion från detaljer och utrustningar, utan också lämnar ett tunt rostskyddande skikt på ytan som förhindrar fortsatt flamrostning.

Chesterton Rostborttagare 338 är utmärkt att använda vid underhållsarbeten för att ta bort rost från muttrar och skruvar, lager, pumphus, ut- och invändigt på ventiler, växlar, axlar, - praktiskt taget
på alla metalldelar där borttagning av rost på mekanisk väg är svårt att utföra eller kan skada ytan.
Chesterton Rostborttagare 338 avlägsnar rost och korrosion utan att skada underliggande metall. Den tränger in och tar bort rost på
insidan av detaljer där man inte kommeråt med mekaniska metoder.

Chesterton Rostborttagare 338 används genomgående av industrin från underhållsverkstad till lagerlokal. 338 används ofta i anslutning till tvättstationer och ingår som en del i ett komplett
system för rengöring och restaurering.

TEKNISK DATA
Utseende klar, färglös vätska
Bas syra
Specifik vikt 1,34
Löslighet i vatten Fullständig
Flampunkt Ingen

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Chesterton Rostborttagare 338 kan användas i alla industriella, komersiella och marina applikationer där metall behöver rengöras fullständigt på ett snabbt, säkert, enkelt och ekonomiskt sätt.
Produkten fungerar särskilt väl vid förbehandling av fordonskarosser, chassin, fixturer, bearbetade detaljer, fundament till verktygsmaskiner, plåtbearbetning etc

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se