BOXPACKNING FÖR ROTERANDE UTRUSTNING OCH VENTILER / 1400r

PRODUKTINFORMATION
CHESTERTON 1400R är en grafitfläta förstärkt med kolfiberarmering. När den pressas ihop av glanden så bildas en homogen grafitmassa vilket gör att inget läckage kan passera genom packningen. Användningsområden inom olika typer av industri:
KRAFTINDUSTRI
Pumpar: Matarvatten, kondensat, hetvattencirkulation
Sotblåsare
Ventiler: Smörjolja, LT ångturbiner, ventiler till kondensatledningar, alla manuella ventiler.
PAPPER & MASSA
Vit och grönlut
Hög- och lågdensitetsmassa
Raffinörer, omrörare & blandare
Massaupplösare
Ångventiler för energiåtervinning
RAFFINADERIER & KEMISK INDUSTRI
Samtliga manuella avstängningsventiler
 
TEKNISK DATA
Max temperatur 650 Grader Celsius
Ånga 450 Grader Celsius
Kemisk motståndskraft PH 0-14
Max tryck 275 bar
Max axelhastighet 20 m/s

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se